Hemvärnets Musikkår Södertörn

Sverker Hållander

Hållander

Sverker Hållander

Sverker Hållander var mellan 1979 och 2002 dirigent för Musikkåren. Han erhöll, som dåvarande militärmusiker, sin musikaliska utbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, där han studerade instrumentation och arrangering.

Hållander har gjort flertalet kompositioner och arrangemang, där många har funnit sin väg ut i Europa och blivit uppskattade vid Tattoo-föreställningar. Av de många marscher som Hållander komponerade har två blivit offentliga förbandsmarscher.

Sverker Hållander avled i början av 2002 efter en tids sjukdom.