Hemvärnets Musikkår Södertörn

Historik

Musikkåren

Minnen från förr

Musikkåren bildades efter att ett förslag väckts om en hemvärnsmusikkår i Österhaninge hemvärnsområde. Hemvärnsavdelningen vid dåvarande Vaxholms försvarsområde samt hemvärnsstaben gav sitt stöd, och den nya musikkåren, under namnet Hemvärnets musikkår Handen, kunde genomföra sin första repetition den 21 september 1973.

Kåren bytte sedan namn till Hemvärnets musikkår Haninge, och framträdde under 1980-talet som såväl Flottans musikkår, Marinens musikkår och som Flygvapnets musikkår. Den 1 juli 1994 utträdde kåren ur hemvärnets organisation för att med tiden anta identiteten som Sjövärnskårens musikkår.

Under åren 1979-2002 leddes musikkåren av Sverker Hållander. Kåren kom att uppmärksammas vid flera tattooföreställningar för sitt innovativa och särpräglade figurativa program. Flera uppskattade konserter och uppträdanden genomfördes även utomlands. Mellan 2002 och 2008 leddes kåren av Gustav Lundström.

Idag

Den 14 december 2010 beslutade rikshemvärnschefen Roland Ekenberg att kåren skulle antas som hemvärnsmusikkår efter att ha blivit godkänd vid inspektioner av Försvarsmusiken vid Livgardet. Kåren fick år 2011 identiteten som Hemvärnets musikkår Södertörn. Idag tillhör musikkåren Södertörns hemvärnsbataljon (29 Hemvärnsbataljonen) och Södertörnsgruppen, som är en del av Amfibieregementet i Berga.