Hemvärnets Musikkår Södertörn

Kalendarium

Datum Veckodag Tid Plats Evenemang
2014-03-29lördag 11:00 Slottet Högvakt
2014-03-30söndag 12:00 Slottet Högvakt
2014-04-06söndag 16:00 Eric Ericsonhallen Tidernas Musikaler
2014-06-01söndag 16:00 Eric Ericsonhallen Marschklanger
2014-06-06fredag 11:00 Stockholms Centralstation Nationaldag på Centralen
2014-06-07lördag 17:00 Karlbergs Slott Avslutning, högre kursen
2014-06-11onsdag 19:30 Waxholm Skärgårdsbåtens dag
2014-08-17söndag 13:15 Hemvärnets Stridsskola Prisutdelning HVSS
2014-10-07tisdag 17:45 Amfibieregementet Soldatkonsert
2014-10-25lördag 11:25 Stockholms Slott Högvakt
2014-10-26söndag 12:25 Stockholms Slott Högvakt
2014-11-11tisdag 18:00 Kavallerikasern UGS årsmiddag